travel

Basic info / osnovni podaci:

R.S.S. putnička agencija d.o.o.

“RSS TRAVEL”

Head office / sjedište: Ponori 29, HR-53220 Otočac, Croatia / Hrvatska

Branch office / poslovnica: Partizanska 4/1, HR-52440 Poreč, Croatia / Hrvatska

represented by / odgovorna osoba: Dane Grozdanić, dir.

Osoba ovlaštena za zastupanje: Dane Grozdanić (zastupa samostalno i pojedinačno)

 

Working hours / radno vrijeme: Monday / ponedjeljak – Friday / petak

from/od 8:00h – 16:00h

 

Vat code / OIB HR-09161107215

Company registration number / MBS 130007240

Agency code / Identifikacijski kod: HR-AB-52-130007240

e-mail contact: booking@rss-travel.eu

R.S.S. putnička agencija d.o.o. podliježe službenom nadzoru Ministarstva turizma, Prisavlje 14, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.

 

Complaint / Prigovor

U slučaju prigovora isti možete u pismenoj formi dostaviti direktno ili poštom na adresu Partizanska 4/1, HR-52440 Poreč (poslovnica).

Prigovor se također može podnijeti putem elektroničke pošte na adresu: booking@rss-travel.eu

R.S.S. putnička agencija d.o.o. je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom) temeljem članka 6., točke 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

 

We understand that each request is particular, so do not hesitate to contact us.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message