Contact info:

RSS Travel

  • R.S.S. putnička agencija d.o.o.
  • Partizanska 4/1, HR-52440 Poreč
  • Tel: +385 52 554 073
  • Fax: +385 52 554 075
  • E-mail: booking@rss-travel.eu

Contact form:

Legal info:

TVRTKA / NAZIV: R.S.S. putnička agencija d.o.o.

SJEDIŠTE:  Ponori 29, HR-53220 Otoča

TEMELJNI KAPITAL:   102.000,00 HRK

ADRESA POSLOVNICE:  Partizanska 4/1, HR-52440 Poreč

VODITELJ POSLOVA:    Dane Grozdanić u svojstvu voditelja poslova sukladno članku 16. Zakona o pružanju usluga u turizmu

E-MAIL:   booking@rss-travel.e

WEB:   https://www.rss-travel.eu/

RADNO VRIJEME:    Pon – Pet od 7-15h

TEL/FAX:    T:+385 52 554 073  F:+385 52 554 075

REGISTAR:   Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 13000724

EU POREZNI BROJ:  HR-09161107215

OIB:    0916110721

BANKOVNI RAČUN:   IBAN: HR6124840081103736934, SWIFT: RZBHHR2X, Raiffeisen bank d.d. Zagreb

NADLEŽNO TIJELO ZA NADZOR: Državni inspektorat Republike Hrvatske – Turistička inspekcija, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb

OPĆI UVJETI POSLOVANJA:  Za paket-aranžmane u kojima nastupamo u svojstvu organizatora putovanja naša ovlaštenja utvrđena su Zakonom o pružanju usluga u turizmu, a naši Opći uvjeti poslovanja dostupni su ovdje

PODNOŠENJE PRIGOVORA:  Eventualno nezadovoljstvo pruženom uslugom klijenti mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi osobno u prostorijama agencije ili putem preporučene pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na gore navedene adrese/brojeve.